fbpx

CREATIVE WITH US

NOWASU.CO

สร้างสรรค์ผลงานกับ NOWASU.CO

หากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่ หลงใหลในศาสตร์ Technology
ต้องการแบ่งปันข้อมูลดีๆ ที่มีประโยชน์ต่อคนอ่าน และสนใจเป็นส่วนหนึ่งกับ NOWASU.CO เราพร้อมเปิดโอกาสนี้ให้!! 

มุมมอง และวิสัยทัศน์

NOWASU.CO คือ สื่ออีกช่องทางที่สร้างสรรค์ผลงาน รวบรวมข้อมูล เนื้อหาคุณภาพ เพื่อวัยคนรุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง จากการเรียนรู้ และหลงใหลในศาสตร์ Technology  

สิ่งที่คุณต้องมี

1. Original Content มีความคิดสร้างสรรค์ และแนวทางเป็นของตัวเอง ไม่ Copy คนอื่น2. Research มีการคัดกรอง อ้างอิง แหล่งที่มาของข้อมูลอย่างรอบคอบ และมีความน่าเชื่อถือ ***หากมีผลงานบทความบนโลกออนไลน์มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ***  

สนใจเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ต้องทำอย่างไร?

เพียงคุณบอกรายละเอียด หรือแนบไฟล์/ผลงาน แล้วส่งมาที่อีเมลเรา nowasu.co@gmail.com 1. Introduce Yourself แนะนำสั้นๆว่าคุณคือใคร?2. Interest คุณสนใจเขียนบทความเกี่ยวกับอะไร?3. Resume ประวัติย่อๆเกี่ยวกับตัวคุณ (ไม่ต้องทางการ)4. Portfolio ผลงานบทความบนโลกออนไลน์ (ถ้ามี)  

CONTACT US