fbpx

Pisitgun Preeyaphanich

8 posts
ผมชื่อ พิสิฐกานต์ ปรียะพานิช หลายคนเรียก กันดั้ม ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ NOWASU.CO เนื่องจากหลงไหลในเรื่องเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ และชอบพูดคุยกับคนเก่งๆ เกี่ยวกับการสร้างธุรกิจ