จากเด็กทำความสะอาด สู่ ผู้ก่อตั้ง WhatsApp ยาน คุม (Jan Koum)

เริ่มต้นเส้นทางชีว … อ่านเพิ่มเติม จากเด็กทำความสะอาด สู่ ผู้ก่อตั้ง WhatsApp ยาน คุม (Jan Koum)