fbpx
ทักษะที่บริษัทต้องการมากที่สุด

ทักษะที่บริษัทต้องการมากที่สุด ในปี 2019 จากข้อมูลของ LinkedIn พร้อมเหตุผล!!

ก่อนที่วันนี้ เราทีมงาน NOWASU.CO จะมาพูดเรื่อง ทักษะที่บริษัทต้องการมากที่สุด ในปี 2019 ลองมาทำความรู้จัก คำว่า Soft Skills และ Hard Skills กันก่อน!!

ทักษะที่บริษัทต้องการมากที่สุด
ชมโพสต์ 5 อันดับ Soft & Hard Skills ทักษะที่บริษัทต้องการมากที่สุด ในปี 2019 ผ่าน Facebook คลิกที่ภาพ

Soft Skills และ Hard Skills คืออะไร??

  • Soft Skills คือ ทักษะด้านอารมณ์ หรือความสามารถในการควบคุมทางด้านอารมณ์ ความคิด การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ที่เป็นทักษะที่อยู่ภายในตัวของแต่ละบุคคล
  • Hard Skills คือ ทักษะด้านความรู้ หรือองค์ความรู้ต่างๆที่อยู่ในตัวของแต่ละบุคคล รวมถึงความสามารถเฉพาะด้าน ของแต่ละสายงาน

หลังจากเข้าใจความหมายของ Soft Skills และ Hard Skills แล้ว …ลองมาชม ทักษะที่บริษัทต้องการมากที่สุด ในปี 2019 จากข้อมูลของ LinkedIn กันดีกว่า!!

Paul Petrone

ที่สำคัญทีมงาน NOWASU.CO ขอขอบคุณบทความดีๆจาก คุณ Paul Petrone ในตำแหน่ง Senior Editor และ LinkedIn Learning ของ LinkedIn

 

ทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) ที่บริษัททั่วโลกต้องการมากที่สุด

ทักษะ Soft & Hard Skills
5 อันดับ Soft Skills ที่บริษัทต้องการมากที่สุด

#1 ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

ทำไมถึงเป็นทักษะที่สำคัญ

ปัจจุบัน บริษัท หรือองค์กรมากมายทั่วโลก เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับพนักงาน ที่มีความคิดสร้างสรรค์ หรือไอเดียสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา

เนื่องจาก เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ “หุ่นยนต์” ยังคงอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา หรือเพิ่มประสิทธิภาพจากฐานข้อมูลความคิดเก่าๆที่มีอยู่

การที่ “มนุษย์” มีทักษะด้านความคิดสร้างสรรรค์ จึงเป็นอีกทักษะที่บริษัท และองค์กรทั่วโลกต้องการ!!

 

#2 ทักษะด้านการพูดโน้มนาวผู้อื่น (Persuasion)

ทำไมถึงเป็นทักษะที่สำคัญ

ทักษะด้านการพูดคุยร่วมกับผู้อื่น เป็นอีกทักษะที่บริษัทต้องการเป็นอย่างมาก ไม่จะเป็น การพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน การสร้างสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร นั้นๆ

รวมถึงการที่พนักงานสามารถโน้มน้าวให้ผู้คนมาเลือกซื้อสินค้าของบริษัท หรือสามารถปิดการขายให้กับบริษัทได้ นั้นเอง

 

#3 ทักษะด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration)

ทำไมถึงเป็นทักษะที่สำคัญ

ทุกคนต่างรู้ว่าการทำงานคนเดียวนั้น เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากในยุคนี้ ทักษะด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น จึงเป็นอีกทักษะที่บริษัททั่วโลกต้องการ

ไม่ว่าจะเป็นการให้ความร่วมมือกับบุคคลภายใน (การช่วยเหลือเพื่อนในทีม) หรือจากบุคคลภายนอกของบริษัท (Partner) นับว่าเป็นหนึ่งอีกทักษะที่ควรมีไว้ ในยุคนี้!!

 

#4 ทักษะด้านการปรับตัว (Adaptability)

ทำไมถึงเป็นทักษะที่สำคัญ

ไม่ใช่แค่ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน หรือหัวหน้าได้เท่านั้น ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พนักงานจะต้องเรียนรู้ และปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ด้วยเช่นกัน

ไม่ว่าจะด้านการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ การรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น ได้อย่างรวดเร็ว และทันท่วงที นี่จึงเป็นอีกทักษะที่สำคัญอย่างมากสำหรับพนักงานที่จะเข้าทำงานในบริษัทต่างๆ

 

#5 ทักษะด้านการบริหารเวลา (Time Management)

ทำไมถึงเป็นทักษะที่สำคัญ

ทักษะด้านการบริหารเวลา การจัดการเวลา เป็นอีกทักษะที่จะช่วยแสดงให้ว่า พนักงาน มีประสิทธิภาพมากแค่ไหน ….

ไม่ว่าจะการให้ความสำคัญในเรื่องของการทำงานในแต่ละงาน การเรียงอันดับ อันไหนควรมาก่อนมาหลัง การทำงานเสร็จลุล่วงก่อนกำหนด

การมีทักษะนี้ จะช่วยให้บริษัท หรือองค์กรเห็นถึงความรับผิดชอบ และเป็นคนที่มีระเบียบวินัย สามารถเป็นอีกแรงขับเคลื่อนที่ดีให้กับบริษัท ได้อีกด้วย!!

อ่านเรื่องของ 9 ทักษะที่ควรมี ก่อนเรียนจบ เพื่อก้าวข้ามยุค “หุ่นยนต์ แย่งงาน” ได้ที่นี่

 

ทักษะด้านความรู้ (Hard Skills) ที่บริษัททั่วโลกต้องการมากที่สุด

ทักษะ Soft & Hard Skills
5 อันดับ Hard Skills ที่บริษัทต้องการมากที่สุด

#1 ทักษะด้านการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย (Cloud Computing)

ทำไมถึงเป็นทักษะที่สำคัญ

ปัจจุบัน ในหลายๆธุรกิจ เริ่มใช้เทคโนโลยี ระบบคลาวด์ ในการเก็บข้อมูล ข่าวสารต่างๆ รวมถึงการสำรองข้อมูลของบริษัทที่สำคัญๆ เพื่อที่จะใช้เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็ว

แต่ด้วยความที่เป็นข้อมูลสำคัญ การดูแล และรักษาความปลอดภัย จึงสำคัญอย่างมาก

ทักษะด้านการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย (Cloud Computing) จึงจำเป็นทักษะที่นักพัฒนา หรือพนักงานยุคนี้ ควรจะมีเป็นอันดับต้นๆ

 

#2 ทักษะด้านการพัฒนา และใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

ทำไมถึงเป็นทักษะที่สำคัญ

อย่างที่รู้กัน ปัจจุบัน AI หรือ Artificial Intelligence ทักษะด้านการใช้งาน และพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ จึงเป็นอีกทักษะที่บริษัทต้องการอย่างมาก

ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ ในขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงการพัฒนาให้ระบบสามารถเรียนรู้ และประมวลผลได้ด้วยตนเอง

แม้ทักษะนี้จะเป็นทักษะที่ยากจะเข้าใจ แต่ในภาพรวมของธุรกิจในยุคนี้ เมื่อพูดถึง AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ในอนาคตทักษะนี้ จะเป็นอีกทักษะที่หลายๆธุรกิจต้องมี ย้ำว่าต้องมีในที่สุด ….

อ่านเรื่องของ 8 อาชีพมาแรง แซงทุกโค้ง ที่บริษัททั่วโลกต้องการ!! ภายในปี 2020 ได้ที่นี่

 

#3 ทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงเหตุผล (Analytical Reasoning)

ทำไมถึงเป็นทักษะที่สำคัญ

ทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงเหตุผล อาจจะรวมถึงการตัดสินใจด้านกลยุทธ์บริษัท และการบริหารด้วย ปัจจุบัน ทักษะนี้ บริษัทต่างให้ความสำคัญ และต้องการอย่างมาก

ทักษะด้านการวิเคราะห์นี้ เป็นอีกหนึ่งทักษะที่จะช่วยกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจให้กับบริษัทนั้นๆ อาจส่งผลไปถึงเรื่องการเติบโต รายได้ และกำไรของบริษัทอีกด้วย

 

#4 ทักษะด้านการบริหารคน (People Management)

ทำไมถึงเป็นทักษะที่สำคัญ

เมื่อพูดถึง ทักษะด้านการบริหารคน มักมาพร้อมกับปัญหาเรื่องความขัดแย้งภายใน รวมถึงปัญหาการขาดแรงจูงใจในการทำงานภายในบริษัท (ของตัวพนักงาน)

การที่มี ทักษะด้านการบริหารคน จึงเป็นอีกทักษะที่จะช่วย และเข้ามาจัดการปัญหาเหล่านี้ให้หมด หรือน้อยลง ที่สำคัญเป็นอีกทักษะที่บริษัททั่วโลกต้องการเป็นอันดับต้นๆ!!

 

#5 ทักษะด้านการออกแบบประสบการณ์ให้กับผู้ใช้งาน (UX Design)

ทำไมถึงเป็นทักษะที่สำคัญ

ปัจจุบัน เพื่อการเข้าถึง และการเป็นที่รู้จักในวงกว้าง บริษัทต่างก็มี เว็บไซต์เป็นของตัวเอง มีแอพพลิเคชั่นเป็นของตัวเอง ….

แต่การที่มีบริษัทจะเลือกมี เว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นเป็นของตัวเอง นั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้เลย คือ การออกแบบ UX ที่ย่อมาจาก User Experience หรือ ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน

ทักษะด้านการออกแบบประสบการณ์ให้กับผู้ใช้งาน จึงเป็นทักษะที่สำคัญอย่างมากในยุคนี้ เนื่องจากทักษะนี้ ต้องอาศัยความเข้าใจ คำนึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้งานเป็นหลัก

และเพื่อบริษัท ทักษะด้านการออกแบบประสบการณ์ให้กับผู้ใช้งาน (UX Design) จึงเป็นอีกทักษะที่บริษัททั่วโลกต้องการ!!

อ่านเรื่องของ UX และ UI งานด้านคอมพิวเตอร์ ได้ที่นี่

 

ข้อมูลทั้งหมดถูกกำหนดโดยทักษะที่ระบุไว้บนโปรไฟล์ของผู้ใช้งาน LinkedIn ที่ได้รับการว่าจ้างสูงสุด จากสมาชิก 100,000 คน

 

แล้วคุณหละ??

มีทักษะ Soft Skills และ Hard Skills แล้วหรือยัง ….

ลอง comment, share หรือ tag บอกทักษะนี้กับเพื่อนคุณดูสิ่!!

 

Source

The Skills Companies Need Most in 2019 – Editor, Paul Petrone of LinkedIn Learning

These are the 10 most in-demand skills of 2019, according to LinkedIn – The World Economic Forum

สกิลที่ต้องอัพสำหรับยุคนี้ และวิธีแก้ปัญหา – The MATTER

5 Hard & Soft Skill ที่นายจ้างต้องการมากที่สุด 2019 – Salary Investor

Facebook Comments
Total
89
Shares
Previous Article
ประวัติ Jack Dorsey

ประวัติ Jack Dorsey อัจฉริยะ ผู้ให้กำเนิด Twitter จากเศษกระดาษจดบันทึก

Next Article
มหาอำนาจเทคโนโลยีจีน

เส้นทาง มหาอำนาจเทคโนโลยีจีน แบน(ด์) Huawei นำโดย ลุงเหริน เจิ้งเฟย (Ren Zhengfei)

Related Posts