fbpx
เด็กนวัตกรรม มศว

ล่าสุด!! เด็กนวัตกรรม มศว ชวนเข้าร่วมงาน Thesis จบ 25-26 เมษายนนี้

เด็กจบใหม่…กำลังมาแล้ว!! ในวันที่ 25-26 เมษายนนี้ เชิญชวนเข้าร่วม งาน (IN)NOTICE Thesis Exhibition ฝีมือ เด็กนวัตกรรม มศว ที่ ลาน Atrium 2 Siam Center ชั้น 1

นับเป็นงานที่จะเต็มไปด้วย นวัตกรรม สมชื่อ เด็กนวัตกรรม มศว วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (COSCI) วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม (INNO) รายละเอียดงานจะมีอะไรบ้าง….มาดูกัน!!

 

#งาน Thesis เด็กนวัตกรรม มศว

เด็กนวัตกรรม มศว
งาน (IN)NOTICE Thesis Exhibition จากเด็กนวัตกรรม มศว COSCI INNO รุ่น 5
 • ชื่องาน (IN)NOTICE Thesis Exhibition
 • วัน และเวลา วันที่ 25-26 เมษายน 2019 เริ่มตั้งแต่ 10.00-20.00 น.
 • สถานที่ ณ ลาน Atrium 2 Siam Center ชั้น 1

 

รายชื่อกลุ่ม เด็กนวัตกรรม มศว ที่มาแสดงผลงาน ทั้ง 16 กลุ่ม

1 SWU FIT & SHARE

เด็กนวัตกรรม มศว
กลุ่ม SWU FIT & SHARE

กิจกรรมการออกกำลังกายร่วมกันของบุคลากร มศว ผ่านแอพพลิเคชั่น LINE@

สมาชิกในกลุ่ม

 • บอส ธีรโชติ หล่อจีรานนท์
 • โอปอ บริวัตร จันทร์เรือง
 • อาร์ต วศิน วรสง่าศิลป์
 • ผิงผิง ธนพร ยงศิริตระกูล
 • กิ่ง ภัทรวดี ช่วยเกิด

 

2 Book your night

เด็กนวัตกรรม มศว
กลุ่ม Book your night

แนวทางการแก้ไขปัญหาในการ จองคิวเที่ยวสถานบันเทิง ในพื้นที่เอกมัย-ทองหล่อ

สมาชิกในกลุ่ม

 • ปัน ปัญญพนธ์ แก้วโกรพ
 • แนนบี้ นนฑมาตุ สรรณภักฑารัตน์
 • เนย เพ็ญพิชชา ไชยยสุข
 • แพรรี่ แพร เลิศทนุพงศ์
 • โด้ ฐิติโชติ ศิริพงศ์พีระ

 

3 Reserve

กลุ่ม Reserve

การสร้างการตระหนักรู้ต่อแบรนด์ ReServe ด้วยการสื่อสารการตลาดผ่านแคมเปญแก่นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สมาชิกในกลุ่ม

 

4 150kcal

กลุ่ม 150kcal

การพัฒนา และการสื่อสารผลิตภัณฑ์ นมสดไข่มุก 150 kcal

สมาชิกในกลุ่ม

 • ตังเม กฤติยาภรณ์ ยังสุข
 • แทมมี่ ชนัญชิดา แสงวุธ
 • เกท พัชรพร แสงชัยสุคนธกิจ
 • เซิน มัณฑนา ถ้วยเงิน
 • เฟิส อัครพนธ์ กู้วัฒนาศิริ

 

5 Kidcast

กลุ่ม Kidcast

เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษของเด็กชั้นอนุบาล 3 ผ่านสื่อ Echo ‘N Spelling โดยผ่านการฟัง Podcast

สมาชิกในกลุ่ม

 • แนนซิลี่ อาภารัตน์ เลิศล้ำ
 • ฝน ชยาภรณ์ กรไชยา
 • พลอย นิภา ทวีกิจโภไคย
 • ฝ่าย ไอรินลดา ไพบูลย์นรากร

 

6 Staple

กลุ่ม Staple

การพัฒนาคุณลักษณะนวัตกรของเด็กชั้นประถมศึกษา โดยใช้ Board Game

สมาชิกในกลุ่ม

 • แต๊ป ชัชรักษ์ ทรงศิวิไล
 • มอส ณัฐพนธ์ เติมสายชล
 • รอนนี่ พันธวิศ ปาทาน
 • ปาย ภัทรพล ทองนิ่ม

 

7 แกะ กล่อง เกมส์

กลุ่ม แกะ กล่อง เกมส์

การพัฒนาสื่อเพื่อเพิ่มผลกระทบ เชิงบวก และพฤติกรรมที่เหมาะสมของ การเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sport) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในกรุงเทพมหานคร

สมาชิกในกลุ่ม

 • ซัน ณัชพล คงสุพานิช
 • ต้า พลกฤษณ์ กองแก้ว
 • จูเนียร์ ภิเษก ดรุนัยธร
 • ปิง ยศพล สุวรรณภานนท์
 • แก๊ป สุรเชษฐ์ สุริยนนท์รินท์

 

8 EngPlant

เด็กนวัตกรรม มศว
กลุ่ม EngPlant

การใช้การ์ดเกมช่วยเสริมสร้าง ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของเด็ก ม.3

สมาชิกในกลุ่ม

 • บัดดี้ ทรงชัย เสนารักษ์
 • เบนนี่ เบญญทิพย์ ฤาชา
 • ส้ม ชยาภรณ์ พรรัตนโชติสกุล
 • น้ำหวาน ชัญญา ฉายาสิทธิกุล
 • ไอซ์ พัชรพร ทองไพจิตร

 

9 Love 404 not found

เด็กนวัตกรรม มศว
กลุ่ม Love 404 not found

กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักต่อมี พฤติกรรมการนอกใจ

สมาชิกในกลุ่ม

 • มิน คณิติน รุประมาณ
 • แทนไท ธีระเดช อุปรีพร้อม
 • เนย ศรุตา อาชานุสรณ์
 • เมลมิ้น สุธีรา สุธาชีวะ

 

10 FACTS WAR LAW

เด็กนวัตกรรม มศว
กลุ่ม FACTS WAR LAW

สื่อเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ Facebook อย่างถูกต้อง และไม่เสี่ยงต่อการกระทำความผิดใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ปี 2560 (กลุ่มแอดจีดีเอง >//<)

สมาชิกในกลุ่ม

 • กันดั้ม พิสิฐกานต์ ปรียะพานิช
 • เบล ธีราพร เอี่ยมนาคะ
 • เนย ณัฏฐา นิมมานพัชรินทร์
 • มายด์ จริณรัตน์ จนิษฐ

 

11 MID Literacy+

เด็กนวัตกรรม มศว
กลุ่ม MID Literacy+

การส่งเสริม ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ของนิสิตที่ไม่ได้ศึกษาหลักสูตรการสื่อสาร

สมาชิกในกลุ่ม

 • จินนี่ จุฑาภัค จรรยาธนากร
 • คะแนน ณฐิตา คงนาคา
 • เบบี้ พิชชาภรณ์ กิจชัยสวัสดิ์
 • อร อรจิรา เหมนิลรัตน์
 • จ๋า อักษราภัค คล้ายขำ

 

12 TraNOfat

เด็กนวัตกรรม มศว
กลุ่ม TraNOfat

การสื่อสารเพื่อการรับรู้เพื่อหลีกเลี่ยงการบริโภค ไขมันทรานส์

สมาชิกในกลุ่ม

 • โจ้ พงศกร ปัญจคุณาภรณ์
 • นิวอาย กรกมล แก่นแก้ว
 • เกริก เกริกภูมิ ทวีเกษม
 • ปอน วรกมล กาญจนสุคนธ์

 

13 My life my choice

เด็กนวัตกรรม มศว
กลุ่ม My life my choice

การออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้ สำหรับ ผู้พิการทางการมองเห็น ตามหลักการออกแบบมวลชน

สมาชิกในกลุ่ม

 • มี่ ชิดชนก สุริยมงคล
 • กัส ฐิติกานต์ สุธีธรรม
 • มน มนสิชา บุญวรพงศ์
 • ศุภานิดา ดีเทอดเกียรติ
 • สิรินยา เส็งประเสริฐ

 

14 Hear you go

เด็กนวัตกรรม มศว
กลุ่ม Hear you go

การศึกษา และผลิตสื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารให้แก่ ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ภายในโรงพยาบาล

สมาชิกในกลุ่ม

 • ไอซ์ ชนิภา ศรีสวัสดิ์
 • เป้ ณิชารีย์ ศรีไทรล้วน
 • จ๋า รัตติยากร รัศมิทัต
 • ยิม วิชญาภรณ์ อึ้งสกุลพิทักษ์
 • พริม ปวีณา ภูริผล

 

15 Difference is Nature

เด็กนวัตกรรม มศว
กลุ่ม Difference is Nature

การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ครอบครัวของ กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ

สมาชิกในกลุ่ม

 • เอม ชญานิศ แก้วประเสริฐ
 • เอิท วรกานต์ โพธิ์จันทร์
 • อาร์ทติส ธิดารัตน์ กุลแก้ว
 • เติร์ด คริษฐา ลิ่มสกุล

 

16 New Aging Generation

เด็กนวัตกรรม มศว
กลุ่ม New Aging Generation

การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างการเป็น ผู้สูงวัยที่มีศักยภาพ (Active Aging) สำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

สมาชิกในกลุ่ม

 • โจอี้ ธนพิชญ์ วัชรีนันท์
 • หนน นนธ์ เถินหิต
 • ภู ภูไพร ชลธารอุดมลาภ
 • มาร์ค ธรรธร ลือวนิชกุล
 • ปอนด์ สัจจานันท์ เลขศักดิ์

 

วิทยากรรับเชิญชื่อดังมากประสบการณ์

วันที่ 25 เมษายน 2019

เวลา 13.30-14.10 น. พบกับ คุณบอส จักรพันธ์ วงศ์คณิตผู้ก่อตั้งเพจ Sneak out หนีเที่ยว

เด็กนวัตกรรม มศว
ภาพบรรยากาศพูดคุยกับ คุณบอส จักรพันธ์ วงศ์คณิต ผู้ก่อตั้งเพจ Sneak out หนีเที่ยว

เวลา 15.40-16.10 น. ต่อด้วย คุณเต็งหนึ่ง คณิศ ปิยะปภากรกูล – ศิลปิน ดารา และนักแสดง

 

วันที่ 26 เมษายน 2019

เวลา 15.30-16.30 น. พบกับ คุณปอนด์ เกษม วงษ์สกุล – นักสตรีมเมอร์

 

แล้วคุณหละ??

จบมหาวิทยาลัยจะทำงาน Thesis จบ อะไร

ลอง comment, share หรือ tag บอกเราที!!

 

Source

รายชื่อกลุ่ม และข้อมูลงาน จากเพจ Innotice Thesis Exhibition

Facebook Comments
Total
16
Shares
Previous Article
Elon Musk ในวัยเด็ก

Elon Musk ในวัยเด็ก จากโปรแกรมเมอร์อัจฉริยะ สู่ ผู้นำด้านเทคโนโลยี

Next Article
Digital Legacy เมื่อคุณตาย

Digital Legacy เมื่อคุณตาย Account ของคุณจะเป็นอย่างไร และต้องจัดการอย่างไร??

Related Posts