เด็กจบใหม่…กำลังมาแล้ว!! ในวันที่ 25-26 เมษายนนี้ เชิญชวนเข้าร่วม งาน (IN)NOTICE Thesis Exhibition ฝีมือ เด็กนวัตกรรม มศว ที่ ลาน Atrium 2 Siam Center ชั้น 1

นับเป็นงานที่จะเต็มไปด้วย นวัตกรรม สมชื่อ เด็กนวัตกรรม มศว วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (COSCI) วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม (INNO) รายละเอียดงานจะมีอะไรบ้าง….มาดูกัน!!

 

#งาน Thesis เด็กนวัตกรรม มศว

เด็กนวัตกรรม มศว
งาน (IN)NOTICE Thesis Exhibition จากเด็กนวัตกรรม มศว COSCI INNO รุ่น 5
 • ชื่องาน (IN)NOTICE Thesis Exhibition
 • วัน และเวลา วันที่ 25-26 เมษายน 2019 เริ่มตั้งแต่ 10.00-20.00 น.
 • สถานที่ ณ ลาน Atrium 2 Siam Center ชั้น 1

 

รายชื่อกลุ่ม เด็กนวัตกรรม มศว ที่มาแสดงผลงาน ทั้ง 16 กลุ่ม

1 SWU FIT & SHARE

เด็กนวัตกรรม มศว
กลุ่ม SWU FIT & SHARE

กิจกรรมการออกกำลังกายร่วมกันของบุคลากร มศว ผ่านแอพพลิเคชั่น LINE@

สมาชิกในกลุ่ม

 • บอส ธีรโชติ หล่อจีรานนท์
 • โอปอ บริวัตร จันทร์เรือง
 • อาร์ต วศิน วรสง่าศิลป์
 • ผิงผิง ธนพร ยงศิริตระกูล
 • กิ่ง ภัทรวดี ช่วยเกิด

 

2 Book your night

เด็กนวัตกรรม มศว
กลุ่ม Book your night

แนวทางการแก้ไขปัญหาในการ จองคิวเที่ยวสถานบันเทิง ในพื้นที่เอกมัย-ทองหล่อ

สมาชิกในกลุ่ม

 • ปัน ปัญญพนธ์ แก้วโกรพ
 • แนนบี้ นนฑมาตุ สรรณภักฑารัตน์
 • เนย เพ็ญพิชชา ไชยยสุข
 • แพรรี่ แพร เลิศทนุพงศ์
 • โด้ ฐิติโชติ ศิริพงศ์พีระ

 

3 Reserve

กลุ่ม Reserve

การสร้างการตระหนักรู้ต่อแบรนด์ ReServe ด้วยการสื่อสารการตลาดผ่านแคมเปญแก่นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สมาชิกในกลุ่ม

 

4 150kcal

กลุ่ม 150kcal

การพัฒนา และการสื่อสารผลิตภัณฑ์ นมสดไข่มุก 150 kcal

สมาชิกในกลุ่ม

 • ตังเม กฤติยาภรณ์ ยังสุข
 • แทมมี่ ชนัญชิดา แสงวุธ
 • เกท พัชรพร แสงชัยสุคนธกิจ
 • เซิน มัณฑนา ถ้วยเงิน
 • เฟิส อัครพนธ์ กู้วัฒนาศิริ

 

5 Kidcast

กลุ่ม Kidcast

เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษของเด็กชั้นอนุบาล 3 ผ่านสื่อ Echo ‘N Spelling โดยผ่านการฟัง Podcast

สมาชิกในกลุ่ม

 • แนนซิลี่ อาภารัตน์ เลิศล้ำ
 • ฝน ชยาภรณ์ กรไชยา
 • พลอย นิภา ทวีกิจโภไคย
 • ฝ่าย ไอรินลดา ไพบูลย์นรากร

 

6 Staple

กลุ่ม Staple

การพัฒนาคุณลักษณะนวัตกรของเด็กชั้นประถมศึกษา โดยใช้ Board Game

สมาชิกในกลุ่ม

 • แต๊ป ชัชรักษ์ ทรงศิวิไล
 • มอส ณัฐพนธ์ เติมสายชล
 • รอนนี่ พันธวิศ ปาทาน
 • ปาย ภัทรพล ทองนิ่ม

 

7 แกะ กล่อง เกมส์

กลุ่ม แกะ กล่อง เกมส์

การพัฒนาสื่อเพื่อเพิ่มผลกระทบ เชิงบวก และพฤติกรรมที่เหมาะสมของ การเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sport) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในกรุงเทพมหานคร

สมาชิกในกลุ่ม

 • ซัน ณัชพล คงสุพานิช
 • ต้า พลกฤษณ์ กองแก้ว
 • จูเนียร์ ภิเษก ดรุนัยธร
 • ปิง ยศพล สุวรรณภานนท์
 • แก๊ป สุรเชษฐ์ สุริยนนท์รินท์

 

8 EngPlant

เด็กนวัตกรรม มศว
กลุ่ม EngPlant

การใช้การ์ดเกมช่วยเสริมสร้าง ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของเด็ก ม.3

สมาชิกในกลุ่ม

 • บัดดี้ ทรงชัย เสนารักษ์
 • เบนนี่ เบญญทิพย์ ฤาชา
 • ส้ม ชยาภรณ์ พรรัตนโชติสกุล
 • น้ำหวาน ชัญญา ฉายาสิทธิกุล
 • ไอซ์ พัชรพร ทองไพจิตร

 

9 Love 404 not found

เด็กนวัตกรรม มศว
กลุ่ม Love 404 not found

กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักต่อมี พฤติกรรมการนอกใจ

สมาชิกในกลุ่ม

 • มิน คณิติน รุประมาณ
 • แทนไท ธีระเดช อุปรีพร้อม
 • เนย ศรุตา อาชานุสรณ์
 • เมลมิ้น สุธีรา สุธาชีวะ

 

10 FACTS WAR LAW

เด็กนวัตกรรม มศว
กลุ่ม FACTS WAR LAW

สื่อเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ Facebook อย่างถูกต้อง และไม่เสี่ยงต่อการกระทำความผิดใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ปี 2560 (กลุ่มแอดจีดีเอง >//<)

สมาชิกในกลุ่ม

 • กันดั้ม พิสิฐกานต์ ปรียะพานิช
 • เบล ธีราพร เอี่ยมนาคะ
 • เนย ณัฏฐา นิมมานพัชรินทร์
 • มายด์ จริณรัตน์ จนิษฐ

 

11 MID Literacy+

เด็กนวัตกรรม มศว
กลุ่ม MID Literacy+

การส่งเสริม ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ของนิสิตที่ไม่ได้ศึกษาหลักสูตรการสื่อสาร

สมาชิกในกลุ่ม

 • จินนี่ จุฑาภัค จรรยาธนากร
 • คะแนน ณฐิตา คงนาคา
 • เบบี้ พิชชาภรณ์ กิจชัยสวัสดิ์
 • อร อรจิรา เหมนิลรัตน์
 • จ๋า อักษราภัค คล้ายขำ

 

12 TraNOfat

เด็กนวัตกรรม มศว
กลุ่ม TraNOfat

การสื่อสารเพื่อการรับรู้เพื่อหลีกเลี่ยงการบริโภค ไขมันทรานส์

สมาชิกในกลุ่ม

 • โจ้ พงศกร ปัญจคุณาภรณ์
 • นิวอาย กรกมล แก่นแก้ว
 • เกริก เกริกภูมิ ทวีเกษม
 • ปอน วรกมล กาญจนสุคนธ์

 

13 My life my choice

เด็กนวัตกรรม มศว
กลุ่ม My life my choice

การออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้ สำหรับ ผู้พิการทางการมองเห็น ตามหลักการออกแบบมวลชน

สมาชิกในกลุ่ม

 • มี่ ชิดชนก สุริยมงคล
 • กัส ฐิติกานต์ สุธีธรรม
 • มน มนสิชา บุญวรพงศ์
 • ศุภานิดา ดีเทอดเกียรติ
 • สิรินยา เส็งประเสริฐ

 

14 Hear you go

เด็กนวัตกรรม มศว
กลุ่ม Hear you go

การศึกษา และผลิตสื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารให้แก่ ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ภายในโรงพยาบาล

สมาชิกในกลุ่ม

 • ไอซ์ ชนิภา ศรีสวัสดิ์
 • เป้ ณิชารีย์ ศรีไทรล้วน
 • จ๋า รัตติยากร รัศมิทัต
 • ยิม วิชญาภรณ์ อึ้งสกุลพิทักษ์
 • พริม ปวีณา ภูริผล

 

15 Difference is Nature

เด็กนวัตกรรม มศว
กลุ่ม Difference is Nature

การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ครอบครัวของ กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ

สมาชิกในกลุ่ม

 • เอม ชญานิศ แก้วประเสริฐ
 • เอิท วรกานต์ โพธิ์จันทร์
 • อาร์ทติส ธิดารัตน์ กุลแก้ว
 • เติร์ด คริษฐา ลิ่มสกุล

 

16 New Aging Generation

เด็กนวัตกรรม มศว
กลุ่ม New Aging Generation

การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างการเป็น ผู้สูงวัยที่มีศักยภาพ (Active Aging) สำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

สมาชิกในกลุ่ม

 • โจอี้ ธนพิชญ์ วัชรีนันท์
 • หนน นนธ์ เถินหิต
 • ภู ภูไพร ชลธารอุดมลาภ
 • มาร์ค ธรรธร ลือวนิชกุล
 • ปอนด์ สัจจานันท์ เลขศักดิ์

 

วิทยากรรับเชิญชื่อดังมากประสบการณ์

วันที่ 25 เมษายน 2019

เวลา 13.30-14.10 น. พบกับ คุณบอส จักรพันธ์ วงศ์คณิตผู้ก่อตั้งเพจ Sneak out หนีเที่ยว

เด็กนวัตกรรม มศว
ภาพบรรยากาศพูดคุยกับ คุณบอส จักรพันธ์ วงศ์คณิต ผู้ก่อตั้งเพจ Sneak out หนีเที่ยว

เวลา 15.40-16.10 น. ต่อด้วย คุณเต็งหนึ่ง คณิศ ปิยะปภากรกูล – ศิลปิน ดารา และนักแสดง

 

วันที่ 26 เมษายน 2019

เวลา 15.30-16.30 น. พบกับ คุณปอนด์ เกษม วงษ์สกุล – นักสตรีมเมอร์

 

แล้วคุณหละ??

จบมหาวิทยาลัยจะทำงาน Thesis จบ อะไร

ลอง comment, share หรือ tag บอกเราที!!

 

Source

รายชื่อกลุ่ม และข้อมูลงาน จากเพจ Innotice Thesis Exhibition

Facebook Comments