fbpx
เจ้าฝุ่น PM 2.5

หมอศิริราชเตือน!! สูดดม เจ้าฝุ่น PM 2.5 ก็เหมือนคนสูบบุหรี่ดีๆนี้เอง…

หมอศิริราชเตือน!! กลุ่มเด็กที่อายุต่ำกว่า 20 ขวบ PM 2.5 อันตรายต่อร่างกายเด็กมาก อีกทั้งยังบอกว่า การสูดดม เจ้าฝุ่น PM 2.5 ก็เหมือนคนสูบบุหรี่ดีๆนี้เอง…แม้ชีวิตจริงจะไม่ได้สูบ….

เจ้าฝุ่น PM 2.5

#หมอศิริราชเตือน!!

หมอจากศิริราช ชื่อ รศ.นพ. นิธิพัฒน์ เจียรกุล ออกมาพูดถึงการดูแลสุขภาพ และให้ความรู้เกี่ยวกับ เจ้าฝุ่น PM 2.5 ว่า….

  • กลุ่มเสี่ยงที่สุด คือ กลุ่มเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี
  • อาการเบื้องต้น แสบตา-จมูก ไอ และเจ็บคอ
  • เด็กที่อยู่ในย่านเมือง PM 2.5 ปอดจะเสื่อมเร็วกว่าเด็กทั่วไป
  • ไม่นานโรคร้ายจะถามหา ถุงลมโป่งพอง, มะเร็งปอด, ไซนัส หรือถึงขั้นชีวิต
  • อีกทั้งยังกล่าวเพิ่มอีกว่า การสูดดม เจ้าฝุ่น PM 2.5 ก็มีผลร้ายเหมือนกับคนที่สูบบุหรี่ เนื่องจากถ้าระยะเวลานานขึ้นจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอด

ล่าสุด รัฐฯห่วงสุขภาพเด็ก สั่งหยุด 437 โรงเรียน และ 56 มหาลัยฯ ทั่วกรุงฯ!! เมื่อวันที่ 30 ม.ค. ที่ผ่านมา สกอ. ได้มีการส่งหนังสือถึงมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชน

รวมแล้วกว่า 56 มหาวิทยาลัย และกว่า 437 โรงเรียนที่ประกาศสั่งให้หยุดเรียน ในวันที่ 31 .ค. – 1 ก.พ. 2019 นี้จึงเป็นเหตุสำคัญที่เด็กๆหลายๆคนต้องหยุดเรียน

 

#มหาวิทยาลัยของรัฐที่ถูกสั่งหยุดเรียน เพราะ เจ้าฝุ่น PM 2.5

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคล (มทร.)

1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.)

3.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

4.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

5.มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

6.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

7.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

8.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

10.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

11.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

12.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (แอดจีดีศึกษาอยู่ปี 4)

15.มหาวิทยาลัยศิลปากร

16.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ออกนอกระบบราชภัฏแล้ว)

17.มหาวิทยาลัยรามคำแหง

18.สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

19.สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

20.สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

21.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

22.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

#มหาวิทยาลัยเอกชนที่ถูกสั่งหยุด

23.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

24.มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

25.มหาวิทยาลัยเกริก

26.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

27.มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

28.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (มทม.)

29.มหาวิทยาลัยธนบุรี

30.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

31.มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

32.มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

33.มหาวิทยาลัยศรีปทุม

34.มหาวิทยาลัยสยาม

35.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

36.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค)

37.มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

38.วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

39.วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

40.วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

41.วิทยาลัยดุสิตธานี

42.วิทยาลัยทองสุข

43.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

44.สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

45.สถาบันรัชภาคย์

46.สถาบันอาศรมศิลป์

#มหาวิทยาลัยระแวกนนทบุรีที่ถูกสั่งหยุด

47.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

48.มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

49.สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

#มหาวิทยาลัยของรัฐระแวกปทุมธานี ที่ถูกสั่งหยุด

50.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.)

51.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มรว.)

#มหาวิทยาลัยเอกชนระแวกปทุมธานี

52.มหาวิทยาลัยชินวัตร เอกชน

53.มหาวิทยาลัยปทุมธานี

54.มหาวิทยาลัยรังสิต

55.มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

#มหาวิทยาลัยระแวกสมุทรปราการ ที่ถูกสั่งหยุด

56.สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

 

#สำหรับเด็ก ป.6 และ ม.3 อ่านซะ!!

ช่วงหลังจากการสั่งหยุดในครั้งนี้ หรือวันเสาร์ที่ 2 ก.พ. ที่จะถึงตรงกับวันสอบ O-NET ของนักเรียน ป.6 และ ม.3 ทั่วประเทศ **สอบปกติ!! ไม่หยุด**

เพิ่มเติม – และล่าสุดข้อมูลจากเว็บไซต์ BCC เผยว่า กว่า 437 โรงเรียนทั่วกรุงเทพสั่งหยุดเรียนด้วยเช่นกัน ซึ่งเริ่มหยุดเรียน ตั้งแต่เที่ยงวันของวันที่ 30 ม.ค. – วันศุกร์ที่ 1 ก.พ.

 

#ทำไมต้องหยุด??

ถ้าถามว่าการสั่งหยุดในครั้งนี้ มีความจำเป็นหรือไม่…?? แอดจีดี เชื่อว่า หลายๆคนก็จะตอบว่า จำเป็น….เพราะเป็นเรื่องของสุขภาพคนเมือง!!

ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ในฐานะที่เคยเป็นเด็กมัธยมมาก่อน แอดคิดว่า มุมมองของเด็กคงดีใจกันใหญ่….ที่ได้รู้ว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องไปเรียน มากกว่าการไม่สบาย

 

#คนวัยทำงานหละ??

ทำไมคนที่อยู่ในวัยทำงานภาครัฐฯถึงไม่ประกาศสั่งให้หยุดงาน…..

คำตอบคงหนีไม่พ้น เรื่องเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเงิน ซึ่งคงจะเป็นไปได้ยากที่รัฐฯจะเข้ามาควบคุมขนาดนั้น ถึงอย่างไรก็ตาม แอดจีดี เชื่อว่า รัฐฯก็เป็นห่วงสุขภาพคนในวัยนี้เช่นกัน!!

 

แอดจีดี อยากจะฝากถึงทุกคนที่อ่านมาถึงตรงนี้

ไม่มีใครที่จะดูแลตัวเองด้วยนะฮะ

อย่าลืมกดติดตาม ไลค์ แชร์ และบอกต่อเพื่อนของคุณด้วยหละ!!

 

Source

BBC / Workpoint News – ข่าวเวิร์คพอยท์

Facebook Comments
Total
0
Shares
Previous Article
เรียนภาษาเกาหลี, เบสท์ ภัทรารวีย์ เบ้าสวรรณ

BESTIE STORY เปิดรับสมัคร K-POP KOREAN LANGUAGE CAMP 2019 เรียนภาษาเกาหลี เล่น เต้น ร้อง

Next Article
Nannan Nateprachar

ผลงานกราฟิกของ Nannan Nateprachar เด็กนวัตกรรม มศว

Related Posts