9 ทักษะที่ควรมี ก่อนเรียนจบ เพื่อก้าวข้ามยุค “ หุ่นยนต์ แย่งงาน ”

ในทุกๆปีมีวัยรุ่นจำนวนมากที่ต้องหางานทำ แต่หลากหลายสายง … อ่านเพิ่มเติม 9 ทักษะที่ควรมี ก่อนเรียนจบ เพื่อก้าวข้ามยุค “ หุ่นยนต์ แย่งงาน ”