nowasu.co คือผู้ให้บริการด้านส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น และเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ จากเว็บไซต์ผู้ให้บริการเกมบาคาร่าออนไลน์โดยตรง เป็นเว็บไซต์ที่รวมโปรโมชั่นจากทุกๆค่าย รวมเกมบาคาร่าออนไลน์ใหม่ๆมาให้ท่าน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ตามมาตราฐานระดับสากล ตลอดจนถึงมาตรการที่ใช้ในการปกป้องข้อมูลที่ท่านได้ให้ในระหว่างการเข้าถึงเว็บไซต์ nowasu.co เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จึงถูกจัดทำเพื่ออธิบายถึงเหตุผลและข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้จัดเก็บ การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาการจัดเก็บ หากท่านมีคำถาม หรือคำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน คำถามทั่วไปเกี่ยวกับโปรโมชั่น และการใช้บริการที่ได้รับ สามารถติดต่อเราได้ที่ Line ID : thaipokerleak.staff

ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เรารวบรวมและเหตุผลที่เรารวบรวม

                เพื่อใช้ประกอบการพัฒนาการให้บริการของเราต่อไป มิได้ใช้เพื่อระบุถึงตัวตนของผู้ใช้รายใดรายหนึ่ง ทันทีที่ท่านได้เข้าชมเว็บไซต์ nowasu.co ระบบของเราจะทำการจัดเก็บข้อมูลในส่วนที่เบราว์เซอร์ของท่านส่งให้อัตโนมัติ อาทิ ระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน, วัน-เวลาและระยะเวลาที่เข้าชม, IP Address, ชนิดและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์, ทั้งนี้เพื่อเป็นการรวมจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติ

                ทั้งนี้ท่านสามารถที่จะปฏิเสธที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราได้ แต่ท่านจะสามารถเข้าถึงบริการของ nowasu.co ได้ในบางส่วนเท่านั้น สำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการอื่น ๆ เป็นกรณีพิเศษ เช่น การประชาสัมพันธ์โปรโมชั่น หรือแนะนำเว็บไซต์ อาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐาน (ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, เลขประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง), ข้อมูลการติดต่อ, ข้อมูลบัญชี, หลักฐานแสดงตัวตน และข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านยินยอมนำส่งให้แก่เรา

เราแบ่งข้อมูลของคุณให้กับใคร

                ข้อมูลส่วนบุคคลที่ nowasu.co จะถูกแบ่งปันให้กับองค์กรหรือบุคคลที่สาม ตามที่กฎหมายได้มีการกำหนดหรืออนุญาตเท่านั้น จะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลใดๆที่นอกเหนือจากอำนาจ เพื่อปฏิบัติตามหมายศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีที่เจ้าของข้อมูลเป็นผู้ร้องขอและยินยอมให้เราดำเนินการให้ตามที่ตกลงเท่านั้น

ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณ

                ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บและท่านได้สิ้นสุดความเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น nowasu.co จะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระหว่างที่ท่านเป็นสมาชิกหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเรา หรือตลอดระยะเวลาตามความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

                เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลโปรโมชั่น ตลอดจนถึงการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการในอนาคต ทางเราอาจมีการทำข้อตกลงร่วมกับบุคคลที่สามเพื่อดำเนินงานกับเรา โดยบุคคลที่สามจะต้องยอมรับข้อตกลงและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เช่นเดียวกับเว็บไซต์ nowasu.co ของเรา

                อย่างไรก็ตามการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่มาจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ nowasu.co เป็นหน้าที่ที่ท่านพึงกระทำ อาทิ การใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส, การอัพเดทซอฟท์แวร์, การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านให้เข้าถึงได้ยาก และการไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้อุปกรณ์ร่วมกันในการเข้าถึงเว็บไซต์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิดและนำไปใช้ในทางมิชอบต่อไปเป็นอีกหนึ่งช่องทาง

วิธีที่เราปกป้องข้อมูลของคุณ

                มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการปกป้องภายใต้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่างแน่นอน เพราะข้อมูลส่วนบุคคลคือสิ่งที่สมควรเป็นความลับ เราจึงเลือกใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูลในระดับเดียวกับที่สถาบันการเงินและสายการบินเลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็น 256-Bit Encryption ที่ช่วยปกปิดการเข้าถึงเว็บไซต์จากการสอดส่องของบุคคลที่สาม หรือมาตรฐานระดับสากล ที่ช่วยให้การเข้าถึงเว็บไซต์ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น